Categorie: ETF’s

ETF staat voor Exchange Traded Funds. ETF’s ook wel Trackers genoemd zijn geen traditionele beleggingsfondsen. Traditionele beleggingsfondsen volgen actief de indexen. ETF’s en Trackers doen dit passief. Ze proberen de index na te bootsen, meestal gebeurd dit met behulp van geautomatiseerde handelscomputers. Met ETF’s en Trackers is het mogelijk om in klassieke aandelenindexen te handelen maar ook in grondstoffen, valuta of specifieke thema-indexen.

ETF’s of Trackers aankopen

ETF’s of Trackers kunt u via een broker aankopen. Dit gebeurd tegen de reguliere tarieven die gelden voor aandelentransacties. Dit is de reden dat de ETF’s en Trackers zeer populair zijn bij particuliere beleggers. ETF’s en Trackers staan bekend om hun lage beheerskosten. Dit komt omdat de beheerders geen actief beheer hoeven uit te oefenen. De beheerskosten van een ETF is soms maar 0,05% terwijl dit bedrag bij gewone beleggingsfondsen al snel meer dan 2% is.

Hoe een ETF of Tracker werkt

Gaat u beleggen in een ETF? Dan hoeft u zelf geen aandelen meer te kopen om een index te kunnen volgen. Ook hoeft u zich niet meer te bekommeren rondom de veranderingen die zich binnen zo’n index voordoen. ETF’s en Trackers volgen namelijk zeer nauwkeurig een index. Wanneer een aandeel een bepaalde waarde heeft in een index, dan zal de ETF ook die waarde in het aandeel hebben. Wanneer de index de indeling verandert dan zal ook direct de ETF zijn portefeuille aanpassen.

Verschil tussen een ETF of een traditioneel beleggingsfonds

Buiten dat de beheerkosten van een ETF lager zijn dan bij traditionele beleggingsfondsen is een ander groot verschil dat een ETF niet probeert beter te presteren dan de markt. De populariteit van ETF’s en trackers is daarom te verklaren door het feit dat de meeste beleggingsfondsen de indexen toch niet verslaan. Als u belegt in een ETF of Tracker dan behaalt u altijd een rendement dat ongeveer gelijk is aan die van de onderliggende index. U kunt dus niet beter presteren. De meest gebruikte ETF’s en Trackers zijn degene die de grote indexen volgen zoals onder andere de Dow Jones index.

Nadelen van beleggen in ETF’s of Trackers

Juist omdat u niet beter kunt presteren dan de index als u belegt in een ETF of Tracker, ligt het rendement ook iets onder dat van de onderliggende index doordat u wel aankoop- en verkoopkosten betaald die het fonds steeds moet maken wanneer de index zijn indeling verandert. Wanneer u een index met een ETF of Tracker, dan kan het zijn dat u ook automatisch aandelen in bedrijven koopt die u wellicht zelf niet had gekozen.

Fysieke replicatie en synthetische replicatie

Niet alle ETF’s en Trackers zijn gelijk aan elkaar, de werkwijze kan anders zijn. Sommige ETF’s werken namelijk volgens fysieke replicatie. In dit geval worden bijna alle aandelen en obligaties die deel uitmaken van de benchmark index gekocht om de prestatie van die bepaalde index te kunnen repliceren. Dit bewerkstelligd de transparantie en de eenvoud. Het nadeel is wel dat de kosten veelal hoger zijn. Een ETF met synthetische replicatie maakt gebruik van complexe financiële instrumenten om het rendement van een index te leveren. Hierdoor ontstaat een groter risico voor de belegger. Er zijn wellicht tegenpartijen die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Trackers of ETF’s kunnen echter wel afwijken van hun onderliggende index. Dit noemt men een tracking error. De kans op een tracking error is bij een synthetische replicatie kleiner dan bij een fysieke replicatie.