Categorie: Futures

Beleggen in futures lijkt erg veel op het beleggen in opties. Er is namelijk ook een onderliggende waarde, een looptijd en ook futures zijn tussentijds gewoon verhandelbaar op de beurs. Een future wordt ook wel termijncontract genoemd. Dit termijncontract bevat een afspraak tussen twee beleggers. Ofwel tussen een koper en een verkoper van de future. In het contract staat dat de koper op een vooraf afgesproken dag in de toekomst de future overneemt tegen een afgesproken prijs. Deze datum noemt men de expiratiedatum. Een heel groot verschil met opties is dat u als koper verplicht bent te kopen op dat moment en als verkoper bent u verplicht om te verkopen.

Onderliggende waarde van futures

De waarde van de future is afhankelijk van de onderliggende waarde. Een onderliggende waarde kan een obligatie zijn of een aandeel of een gehele index. Het is wel mogelijk om te kiezen tussen long of short. Op deze manier kunt u wel anticiperen op koersstijgingen en koersdalingen. Wat belangrijk is bij een future is de future-prijs. De future-prijs is vergelijkbaar met de uitoefenprijs bij een optie. Dit is de prijs die voor de onderliggende waarde betaald en ontvangen moeten gaan worden.

Rentecomponent bij futures

De future-prijs en de prijs van de onderliggende waarde zijn over het algemeen bijna gelijk aan elkaar. Als u een future koopt of verkoopt handelt u als het ware in de future-prijs. De future-prijs geeft zoals hierboven al benoemd, aan wat er aan het einde, dus op de expiratiedatum van de looptijd betaald of ontvangen moet gaan worden. Aangezien er tussen nu en de expiratiedatum een bepaalde periode zit, is er nog een rentecomponent in de future-prijs verwerkt. De dividenden die de onderliggende waarden uitkeren moet er echter wel weer van afgetrokken worden. Een future heeft overigens geen tijdswaarde en verwachtingswaarde zoals bij opties. De belangrijkste eigenschap van een future is dat de future-prijs 1 op 1 meeloopt met de onderliggende waarde. Bij een koersverandering veranderd de future ook mee.

Initial margin betalen bij aankoop future

Bij het handelen in futures zal de verkoper een stuk zekerheid willen hebben dat de koper aan zijn verplichtingen kan voldoen. De koper van de futures moet daarom altijd een bepaald bedrag storten vanwege zijn verplichting om te kopen. Dit bedrag noemt men de initial margin. De initial margin komt op de rekening van de verkoper te staan. Dit bedrag is vaak 10% van de onderliggende waarde. U hoeft dus maar 10% te investeren over de waarde waar u beschikking over krijgt. De initial margin wordt trouwens bij het sluiten van de positie weer terug gestort naar de koper.

Margin to market ofwel winstverrekening

Naast deze initial margin wordt er tot aan de expiratiedatum dagelijks bijgehouden wie er winst behaalt en wie er verlies behaalt. Deze winsten of verliezen op de positie worden dagelijks op uw rekening gestort of afgeschreven. Dit noemt men margin to market, ofwel dagelijkse winst verrekening.

Waarom beleggen in futures

Net als bij opties is met futures geld te verdienen in zowel een dalende beurs als een stijgende beurs. Wees er wel van bewust dat bij het kopen van een future het verlies onbeperkt kan zijn! Dit in tegenstelling tot het kopen van een optie. Hierbij is het verlies namelijk maximaal uw inleg. Door het gebruiken van een hefboom is het mogelijk om al met een klein bedrag in te stappen in de handel van futures. Daarbij zijn de winstmogelijkheden vele malen groter dan van rechtstreekse beleggingen. Dat betekent natuurlijk ook dat er vele malen meer risico zit in het beleggen in futures. Daarom is deze manier van handelen eigenlijk alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers. Daarbij komt ook nog eens dat u veel tijd moet besteden aan het volgen van de dagelijkse ontwikkelingen om rendement te kunnen behalen.