Categorie: Opties

Een optie is als het ware het recht om een bepaald effect binnen een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs te kopen of verkopen. Voor een optie betaalt u premie. Handelen in opties is wat risicovoller en wat ingewikkelder dan het handelen in aandelen. Toch kunt u, door tactisch opties in te zetten het rendement op uw beleggingen sterk verhogen. Met een optie kunt u aandelen kopen en verkopen tegen een vaste waarde. U dient 100 opties in één keer te kopen, het is niet mogelijk om met kleinere hoeveelheden te handelen. Wanneer de prijs van een optie drie euro is, dient u dus 300 euro te betalen voor het gehele optiecontract.

Callopties en putopties

Het recht om opties te kopen noemt men calloptie. U ontvangt geld wanneer de prijs stijgt. Het recht om opties te verkopen heet putoptie. Wanneer de prijs in dit geval daalt ontvangt u geld. De uitoefenprijs is de prijs waarvoor u de optie kunt kopen of verkopen. De uitoefenprijs is niet gelijk aan de huidige beurskoers, deze kan namelijk zowel hoger als lager liggen. Hoe gunstiger de situatie voor u als koper van de optie, hoe hoger de te betalen premie zal zijn. Bij een calloptie zal daarom de prijs van de optie hoger liggen bij een hogere aandelenkoers. Bij een putoptie juist niet, dan zal de prijs van de optie hoger liggen bij een lagere aandelenkoers. Uw winst kunt u vervolgens berekenen door van de verkoopprijs de premie af te trekken.

Het kopen of schrijven van een optie

Je kunt opties kopen. U bezit dan de optie en heeft de mogelijkheid maar niet de plicht om deze te gebruiken. Voor het gebruik van een optie betaalt u een premie. U kunt er ook voor kiezen om een optie te schrijven. U ontvangt in dit geval de premie. Vervolgens heeft u wel de plicht om het onderliggende optie te kopen bij een putoptie tegen de uitoefenprijs of om de optie te verkopen bij een calloptie tegen de uitoefenprijs.

Speculeren met opties

De prijzen van opties veranderen continu, de prijs hangt immers af van de koers van het onderliggende aandeel. De call optie op een aandeel neemt in waarde toe wanneer het onderliggende aandeel stijgt. Door het onderliggende aandeel te analyseren kunt u op de korte termijn profiteren van koersschommelingen op de optie. Dit noemt men speculeren.

Bescherming tegen koersdaling

Het is ook mogelijk om uw optie te gebruiken als bescherming tegen een mogelijke koersdaling. Met een putoptie koopt u het recht om een bepaald aandeel tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. Wanneer de koers plotseling flink daalt, kunt u het aandeel alsnog tegen de oorspronkelijke prijs verkopen.

Extra rendement uit callopties

Voor het schrijven van opties ontvangt u premie. U kunt extra rendement op uw aandelen ontvangen door callopties te schrijven. Wanneer de prijs binnen de periode stijgt tot boven de uitoefenprijs van het aandeel, dan moet u de aandelen leveren. Wanneer dit niet gebeurt behaalt u extra rendement op het aandeel. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer u toch al van plan was om een aandeel te verkopen.

Vergroten met een hefboom

Met opties maakt u gebruik van een hefboom. Hierdoor heeft een kleine beweging een groter effect op het resultaat. Het voordeel van opties is dat u deze hefboom al kunt creëren met een relatief klein bedrag. Wanneer u hier dus goed gebruik van maakt kunt u een hogere winst behalen. Natuurlijk staan daar ook hogere risico’s tegenover wanneer u een verkeerd beslissing neemt.