Categorie: Aandelen

Wanneer bedrijven geld nodig hebben kunnen zij een lening afsluiten bij de bank. Een andere manier om aan geld te komen is het uitgeven van aandelen. Als u een aandeel koopt stelt u het geld dat u hiervoor betaald ter beschikking. In ruil daarvoor krijgt u een aandeel in het bedrijf, u wordt als het ware een deel eigenaar van de bewuste onderneming. Een aandeel is dus eigenlijk een bewijs van deelname in het kapitaal van het bedrijf. Dit aandeel is overigens ook verhandelbaar.

U bent met aandelen eigenaar van een stukje van het bedrijf

Als u aandelen heeft dan bent u aandeelhouder. U kunt aandelen rechtstreeks kopen maar ook via verschillende beleggingsfondsen. Zo’n beleggingsfonds investeert in heel veel verschillende aandelen tegelijkertijd. Het voordeel van beleggen via zo’n beleggingsfonds is dat u het risico dat u loopt op verlies automatisch gespreid wordt. Daar komt nog bij dat het fondsbeheer in feite alles regelt rondom het aankopen en verkopen van aandelen op de juiste momenten.

De waarde van aandelen

De waarde van aandelen is afhankelijk van de winst en de winstverwachting van het bewuste bedrijf. Hoe hoger de verwachte winst, hoe duurder het aandeel. Doordat een aandeel over het algemeen beursgenoteerd is, kan de waarde hiervan iedere dag veranderen. Een aandeel verloopt nooit er is geen einddatum waarop deze niet meer geldig zijn.

Aandelen vallen wel onder het zogeheten risicokapitaal. U deelt namelijk als aandeelhouder mee in de winst, maar ook in het verlies van de onderneming. Ofwel de waarde van de aandelen zakt op het moment dat een bedrijf verlies draait. Daarbij dient u ook rekening te houden met een faillissement. Als het bedrijf waar u aandelen in gekocht heeft failliet is verklaard worden eerst de schuldeisers terugbetaald. Als er daarna nog iets overblijft, dan wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders. Helaas is er in de praktijk over het algemeen niets meer over voor de aandeelhouders.

Voor wie aandelen bedoeld zijn

Omdat aandelen bij het risicokapitaal behoren, is het verstandig om enkel en alleen te beleggen in aandelen met geld dat u als het ware zou kunnen missen. Aandelen zijn vooral geschikt voor beleggers die een risico durven, willen en kunnen nemen. Zoekt u iets meer zekerheid, dan kunt u beter kiezen voor het beleggen in obligaties.

Rechten voor aandeelhouders

Als aandeelhouder heeft u onder andere recht op inspraak tijdens de aandeelhoudervergaderingen. Ook deelt u zoals al eerder benoemd mee in de eventuele winst of verlies van het bedrijf waarvan u aandelen kocht. U heeft ook het recht om de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen. Op dit soort vergaderingen legt het bestuur van het bedrijf verantwoording af over het beleid. Als aandeelhouder mag u stemmen over bijvoorbeeld de beloning van bestuurders, overnames, fusies of benoemingen. Over het algemeen kunt u met één aandeel één stem uitbrengen. Elke aandeelhouder heeft dus evenveel stemmen als hij of zij aandelen heeft. In uitzonderlijke gevallen is er aan bepaalde aandelen geen stemrecht verbonden. Ter voorbereiding aan zo’n vergadering die u als aandeelhouder mag bijwonen kunt u ervoor kiezen om een aantal documenten in te kijken. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de effectenportefeuille en de balansen. Uiteraard heeft u ook het recht om vragen te stellen over de toestand van het bedrijf.